Wijkcentrum Mariahoeve diensten Programma 2017

De volgende diensten en activiteiten zijn o.a. aanwezig:

Wijkcentrum Mariahoeve dienstenVoor de meeste informatie kunt u terecht bij  het Wijkcentrum Mariahoeve,

Ivoorhorst 155 –   Tel:   070 – 205 2450

Email: wijkcentrummariahoeve@voorwelzijn.nl

» Maak een keuze uit de volgende onderdelen:
» Activiteiten wijkcentrum » Aanwezige diensten / organisaties » Gratis scootmobiel service » Wijkcentrum Algemeen » Spreekuur Wijkagent » VOORwelzijn

Servicepunt XL:     

Het Servicepunt biedt gratis en onafhankelijke informatie en adviezen over alles wat u bezig houdt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen en ontspanning. SAMEN zoeken wij naar een oplossing.

 

linkieServicepunt XL Mariahoeve

AMW:    

Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt hulpverlening en ondersteuning bij problemen op gebied van relaties, opvoeding, verwerking, huisvesting, financiën en werken.

Jeugdwerk:     

Jeugdwerk is voor jeugd tussen 4 en 23 jaar. Voor meer informatie, kijk op onze uitgebreide jongeren  activiteitenfolder.

linkieActiviteiten jeugdwerk Mariahoeve

Ouderenconsulenten:    

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u informatie over (toekomstige) mogelijkheden en voorzieningen rondom het ouder worden, voor advies kunt u terecht bij onze ouderenconsulenten.

Burenhulpcentrale:           

De Burenhulpcentrale brengt wijkbewoners bij elkaar als er een helpende hand nodig is. Heeft u een keer ergens hulp bij nodig, zoals boodschappen, hulp bij de computer of een klusje in huis? Of wilt u af  en toe een buur helpen?

linkieBurenhulpcentrale

Begeleiden en Rijden:    

Begeleiden & Rijden biedt senioren begeleiding en betaalbaar vervoer, waarbij de nadruk ligt op het begeleiden. De chauffeurs bieden ondersteuningshulp zoals begeleiding op de plaats van bestemming.

Scootmobielpool:

Bent u (tijdelijk) wat minder goed ter been? Op het Servicepunt in Mariahoeve kunt u na een intakegesprek en een rijvaardigheidstest gratis en gemakkelijk een scootmobiel lenen.

linkieGratis scootmobiel lenen

Vrijwilligerspunt: 

Je kunt bij ons terecht met alle vragen en wensen op het gebied van vrijwilligerswerk in de buurt. Samen kijken we welk vrijwilligerswerk het beste past.

Participatieplein: 

Zit u in een participatietraject vanuit de gemeente en moet u een gepaste activiteit of vrijwilligerswerk vinden. Onze collega Ania Bugala helpt u met het vinden van een gepaste plek.

MEE:  

De consulenten van MEE geven informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, NAH, chronisch ziekte en/of autisme

linkieMEE  –  wat bieden zij

Maatschappelijk Steunsysteem: 

Bent u door uw psychische kwetsbaarheid al wat langer uit de running en wilt u de draad weer oppakken, zet dan de werktafel van het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) in.

Wijkagent: 

De wijkagent heeft mits er niets tussenkomt, donderdagen tussen 10.30 en 12.00 spreekuur bij wijkcentrum Mariahoeve. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met politiebureau Overbosch, tel. 0900 — 8020.

linkiePolitie

Juridisch consulent:

Heeft u vragen rondom juridische zaken. Onze juridische consulent heeft spreekuur op dinsdagen van 13.00 tot 15.00.

Advocatenspreekuur:

Onze advocaten ondersteunen u bij juridische vragen op donderdag van 14.00 tot 17.00.

De telefooncirkel:  

Woont u alleen en wilt u in de ochtend gebeld worden om te laten horen dat alles goed met u gaat? De telefooncirkel draagt bij aan het gevoel van veiligheid door dagelijks contact.

Wijkbus:   

De wijkbus regelt vervoer binnen uw wijk. Tel. 070 — 385 45 50

linkiede Wijkbus

 

Wijkberaad:       

De bewonersorganisatie voor de wijk Mariahoeve. Met elkaar, Voor elkaar.

linkieWijkberaad Mariahoeve

CJG:           

Het CJG is de plek in de buurt waar men terecht kan voor advies en ondersteuning over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Middin:    

Middin is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteund. Zij verzorgen maandag t/m vrijdag de lunch voor het wijkcentrum.

Cardia:  

Ontmoetingscentrum voor mensen met beginnend geheugenverlies. Wij geven dagbesteding.

Pedicure:

Voetverzorging door onze specialiste Juliana. Onze pedicure is gecertificeerd voor de behandeling van risicogroepen, zoals diabetes.

Rollatorcheck:

Heeft u problemen met uw rollator, spreek dan onze collega Rein aan. Hij kijkt naar uw rollator en kijkt of hij het op kan lossen.

St. Jasmin:

Stedelijke participatie voor vrouwen, waarbij vrouwen elkaar kunnen ontmoeten om sociale contacten op te kunnen bouwen. Spreekuur iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00

Diensten en activiteiten wijkcentrum Mariahoeve

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com